10:18 24/03/2011

Lao động về từ Libya được vay vốn quỹ quốc gia

Vũ Quỳnh

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương giải quyết việc làm cho lao động trở về từ Libya

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 751/LĐTBXH-VL, đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp ở địa phương thực hiện các giải pháp để giảm bớt khó khăn và giải quyết việc làm cho lao động trở về từ Libya.

Công văn nếu rõ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thống kê, khảo sát nắm khả năng, nhu cầu, nguyện vọng cụ thể của từng người lao động đi làm việc tại Libya phải về nước trước hạn trên địa bàn và nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp, tổ chức để tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động.

Bộ đề nghị các cấp chính quyền địa phương tăng cường công tác thông tin về thị trường lao động, tổ chức sàn giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm cũng như các hoạt động dạy nghề, hỗ trợ để người lao động có điều kiện học nghề phù hợp và sớm tìm được việc làm.

Đặc biệt ưu tiên cho người lao động từ Libya trở về được vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, có các biện pháp để khuyến khích người lao động tự tạo việc làm; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng người lao động vào làm việc lâu dài.

Đối với những người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài thì ưu tiên tuyển, giới thiệu đi làm việc tại các thị trường lao động phù hợp, nhất là lao động ở các huyện nghèo.

Bộ cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và có giải pháp thiết thực để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn về việc làm và đời sống.