07:30 16/09/2015

Lập Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc

Bảo Quyên

Đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc cũng đang được gấp rút hoàn tất

Chủ trương của Bộ Chính trị là xây dựng Phú Quốc thành một đặc khu kinh tế.<br>
Chủ trương của Bộ Chính trị là xây dựng Phú Quốc thành một đặc khu kinh tế.<br>
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc vừa được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), ra đời từ năm 2007.

Theo quyết định vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế Phú Quốc, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế Phú Quốc theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Đất đai, Luật Đầu tư và các nghị định có liên quan.

Ban Quản lý có trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, gồm văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp.

Mới đây, Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, trong đó đáng chú ý là việc chuyển vị trí khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino từ khu đất bãi Đá Chồng, xã Bãi Thơm sang khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu.

Cùng với đó là đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc cũng đang được gấp rút hoàn tất để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.