10:34 02/02/2010

Lập liên doanh Việt - Lào khai thác Cảng Vũng Áng

Từ Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép tỉnh Hà Tĩnh thành lập công ty liên doanh Việt – Lào để khai thác, sử dụng Cảng Vũng Áng

Một góc Cảng Vũng Áng.
Một góc Cảng Vũng Áng.
Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép tỉnh Hà Tĩnh thành lập công ty liên doanh Việt – Lào để khai thác, sử dụng Cảng Vũng Áng.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc thành lập công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam với sự tham gia của một số doanh nghiệp Việt Nam và Lào để hoạt động với mục đích trên.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm cấp phép thành lập công ty cổ phần khai thác, sử dụng cảng biển Vũng Áng; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan xác định giá trị tài sản của các bến số 1 và 2, bao gồm cả quyền sử dụng đất... Trên cơ sở đó, ghi tăng vốn ngân sách Nhà nước cho Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) để góp vốn vào công ty cổ phần.

Việc đầu tư, xây dựng các bến cảng tiếp theo thực hiện theo quy hoạch và do Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào tự bảo đảm vốn.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng đồng ý chuyển đổi hoạt động của Mitraco, đơn vị hiện đang quản lý Cảng Vũng Áng hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên Mitraco.
 
Vũng Áng là một trong những cảng nước sâu lớn nhất cả nước với độ sâu trung bình tại các cầu cảng là 25 m. Cùng với nhiều dự án lớn khác, hiện khu kinh tế Vũng Áng (có diện tích 23 nghìn ha, trên địa bàn 9 xã thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trở thành địa điểm thu hút các tập đoàn đa quốc gia như Formosa, TATA… với số vốn đăng ký trên 10 tỷ USD.