14:52 26/10/2011

Lấy ý kiến bộ, ngành về đề xuất dừng dự án Nam An Khánh

Anh Minh

Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành có ý kiến về đề xuất tạm dừng triển khai dự án khu đô thị Nam An Khánh (Hà Nội)

Mô hình dự án khu đô thị Nam An Khánh (Hà Nội). Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico).
Mô hình dự án khu đô thị Nam An Khánh (Hà Nội). Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico).
Sau khi Thanh tra Chính phủ có văn bản đề xuất tạm dừng triển khai dự án khu đô thị Nam An Khánh (Hà Nội), Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và UBND thành phố Hà Nội, đề nghị có ý kiến bằng văn bản đối với đề xuất của Thanh tra Chính phủ.

Theo văn bản này, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các cơ quan trên có ý kiến trước ngày 4/11 để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Trước đó, ngay sau khi Thanh tra Chính phủ có đề xuất việc tạm dừng triển khai dự án khu đô thị Nam An Khánh, phía Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), chủ đầu tư dự án này, đã có đã có công văn giải trình về sự việc trên.

Theo Sudico, có rất nhiều văn bản ban hành về dự án Nam An Khánh mà Thanh tra Chính phủ không đề cập đến, và do đó có những nhận xét của cơ quan này chưa đủ căn cứ cơ sở pháp lý.

Công ty này cũng đã có văn bản gửi các cổ đông để giải thích về các thông tin liên quan đến Sudico và dự án Nam An Khánh, cho rằng việc đó đã “ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định và phát triển của Sudico.

Sudico cũng đã giải thích việc thôi nhiệm vụ tổng giám đốc với ông Vi Việt Dũng và bổ nhiệm tổng giám đốc mới là xuất phát từ tình hình thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả rất thấp và “nguyên nhân chính của việc này là do nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm chính thuộc về tổng giám đốc”.
   
Sudico cũng khẳng định việc thay tổng giám đốc là vì lợi ích của các cổ đông và đây là việc làm phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế hoạt động của Sudico.