08:00 07/12/2018

LienVietPostBank được nâng cấp 147 phòng giao dịch bưu điện

Nhật Hà

LienVietPostBank có thêm điều kiện mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng qua loạt nâng cấp này

Tính đến ngày 31/10/2018, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.190 tỷ đồng, tương đương 99,1% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của năm 2018 (1.200 tỷ đồng).
Tính đến ngày 31/10/2018, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.190 tỷ đồng, tương đương 99,1% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của năm 2018 (1.200 tỷ đồng).

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nâng cấp 147 phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch ngân hàng.

Cụ thể, ngày 30/11, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 9150/NHNN-TTGSNH về việc nâng cấp phòng giao dịch bưu điện của LienVietPostBank.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng báo đối với các phòng giao dịch được chấp thuận thành lập theo quy định.

Phòng giao dịch bưu điện nâng cấp của LienVietPostBank cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như phòng giao dịch của ngân hàng.

LienVietPostBank cho biết, tại phòng giao dịch được nâng cấp từ phòng giao dịch bưu điện, ngân hàng có thể tiếp tục sử dụng nhân sự của bưu cục hoặc điểm bưu điện văn hóa xã (nếu xét thấy phù hợp) để thực hiện các dịch vụ ngân hàng hạn chế đã được phép; đối với các dịch vụ ngân hàng còn lại, phải sử dụng nhân sự của LienVietPostBank theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đại diện LienVietPostBank, việc nâng cấp các phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch ngân hàng nằm trong định hướng chiến lược của ngân hàng. Trong thời gian tới, với việc hoàn thiện nâng cấp thêm 147 phòng giao dịch bưu điện đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nói trên, LienVietPostBank sẽ trở thành ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với 535 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, gần 1.000 phòng giao dịch bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến cấp huyện, xã trên toàn bộ 63 tỉnh, thành cả nước.

Tính đến ngày 31/10/2018, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt 1.190 tỷ đồng, tương đương 99,1% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của năm 2018 (1.200 tỷ đồng).

Với kết quả trên, đại diện LienVietPostBank cho biết ngân hàng sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018 cùng các chỉ tiêu tài chính khác.