10:38 19/03/2018

Linh hoạt tiêu chí nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Nguyên Vũ

Việc kiểm soát thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hiện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng nội dung sửa đổi thông tư 23 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng nội dung sửa đổi thông tư 23 về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng.

Theo chương trình phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chiều 19/3 Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các vị đại biểu Quốc hội.

Nằm trong nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng có công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Đề cập vấn đề này trong báo cáo phục vụ phiên chất vấn,  Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết việc kiểm soát thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hiện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, về tuổi thiết bị, nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định chung tuổi cho thiết bị đã qua sử dụng các lĩnh vực tại các quy định hiện hành (không quá 10 năm) là chưa phù hợp. Ví dụ thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí, điện có thể kéo dài hơn, đến 15, 20 năm.

Về thiết bị đã qua sử dụng trong dự án đầu tư, một số chủ đầu tư (chủ yếu là doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Hàn Quốc) mong muốn có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về việc chắc chắn được nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng khi triển khai dự án.

Đối với những trường hợp thiết bị vượt quá 10 năm tuổi, nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong thông tư 23  về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng lại chưa quy định rõ quy trình thủ tục xem xét việc nhập khẩu đối với trường hợp đặc biệt này.

Để tháo gỡ những vướng mắc nói trên, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng nội dung sửa đổi thông tư 23 và đang phối hợp với Bộ Công Thương đưa vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư sửa đổi dự kiến quy định tiêu chí nhập khẩu chung là "tuổi thiết bị không quá 10 năm, riêng đối với lĩnh vực cơ khí, tuổi không quá 20 năm". Đối với các ngành, lĩnh vực khác giao các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng tiêu chí và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với dự án đầu tư mới, đầu tư dịch chuyển cả nhà máy từ nước ngoài (chủ yếu là từ Nhật Bản, Hàn Quốc) sang Việt Nam, không áp dụng tiêu chí tuổi của máy móc, thiết bị mà kiểm soát thông qua công nghệ áp dụng và chất lượng, hiệu suất còn lại của thiết bị được giám định tại nước ngoài, trước khi đóng gói, nhập khẩu.

Ngoài ra, dự kiến sửa đổi còn bổ sung quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự thủ tục cho phép nhập khẩu thiết bị đối với trường hợp đặc biệt (tuổi thiết bị vượt quá 10 năm)…