21:59 23/12/2017

Loại bỏ cơ chế xin - cho trong tiếp cận đất đai ở Hà Nội

Hà Vũ

Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hôi về phát triển Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng đánh giá, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh Thủ đô, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nhìn chung còn thấp
Thủ tướng đánh giá, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh Thủ đô, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nhìn chung còn thấp

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Thủ tướng khẳng định công khai minh bạch các giao dịch đất đai, loại bỏ cơ chế xin - cho trong tiếp cận đất đai ở Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) với nội dung: đề nghị Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020), nguyên nhân và giải pháp thực hiện nghị quyết này".

Văn bản trả lời chất vấn nêu rõ, trong giai đoạn 2012-2016, kinh tế của Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững, quy mô chiếm 13% cả nước, đóng góp hơn 15% tổng thu ngân sách của cả nước. GRDP bình quân đầu người đến năm 2016 đạt 79,4 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (dịch vụ 67,09% - công nghiệp, xây dựng 29,69% - nông nghiệp 3,22%). 

Hà Nội cũng là một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Năm 2016 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Hà Nội xếp thứ 14, vượt 10 bậc so với năm 2015.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đã hình thành hệ thống quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, chất lượng giáo dục luôn dẫn đầu cả nước; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Kết quả thực hiện nghị quyết 11 còn được thể hiện: chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, bảo vệ an toàn cho các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Về tồn tại, hạn chế, Thủ tướng đánh giá, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh Thủ đô, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nhìn chung còn thấp. Một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra, còn hiện tượng quy hoạch treo, quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn thấp. Tình trạng tắc đường và ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng; một số dự án nêu trong nghị quyết 11 vẫn còn chậm...

Nguyên nhân chủ yếu, theo Thủ tướng là Thủ đô luôn chịu sức ép lớn về tốc độ đô thị hóa mạnh và tăng dân số cơ học nhanh. Sự phối hợp quản lý, điều hành giữa một số bộ, ngành Trung ương và thành phố trong một số việc chưa kịp thời, chưa chặt chẽ. Một số cơ chế chính sách thiếu đồng bộ hoặc chậm ban hành, có nội dung không còn phù hợp với thực tiễn của Thủ đô…

Một số cấp, ngành, lĩnh vực còn thiếu năng lực quản lý, lãnh đạo, tính năng động, sáng tạo, công tác dự báo chưa tốt. Một bộ phận đảng viên, công chức làm việc còn thiếu trách nhiệm, đùn đẩy. Năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn còn yếu, dẫn đến chậm tiến độ dự án,...

Tại văn bản trả lời chất vấn, người đứng đầu Chính phủ nêu nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Như cần rà soát, hoàn thiện, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội. Phát huy tinh thần "Hà Nội vì cả nước", gắn quy hoạch xây dựng thành phố với phát triển không gian của vùng Thủ đô Hà Nội, Bắc Bộ và cả nước. Quy hoạch, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông ở ngoại thành để thực hiện di dời các cơ sở công nghiệp, trường đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu và cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Giải pháp tiếp theo được Thủ tướng nêu là rà soát, đánh giá lại và sửa đổi ngay các cơ chế, quy chế hỗ trợ sản xuất kinh doanh phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo thiết thực và hiệu quả hơn để khuyến khích huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tư nhân và nhà nước, trong nước và quốc tế cho phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Tiếp tục rút ngắn thời gian khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng nguồn vốn tư nhân, tạo ra một mạng lưới các vệ tinh sản xuất và xuất khẩu cho các công ty lớn.

Từng bước xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính - ngân hàng trong khu vực theo hướng bền vững, chất lượng, gắn với hội nhập. Khuyến khích phát triển thị trường hàng hoá - dịch vụ và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá - dịch vụ, xây dựng các thương hiệu mạnh cho hàng hóa Thủ đô, văn bản trả lời nêu rõ.

Vẫn theo người đứng đầu Chính phủ, Hà Nội cần đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và công tác cán bộ. Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy chính quyền quận, huyện, phường, xã, thị trấn phù hợp với đặc thù đô thị, nông thôn. Thực hiện triệt để việc giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc "một cửa", "một cửa liên thông", bảo đảm công khai, minh bạch, đúng luật, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian.

Thủ tướng cũng đề cập giải pháp công khai, minh bạch các giao dịch đất đai, loại bỏ cơ chế xin - cho trong tiếp cận đất đai. Kiên quyết thu hồi đất đã giao nhưng không triển khai thực hiện đúng thời gian qui định. Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư trong nước trên tất cả các lĩnh vực để đẩy nhanh thu hút đầu tư nội địa.

Một số giải pháp khác cũng được Thủ tướng đề cập, như ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển đô thị, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, chương trình mục tiêu của thành phố. Tập trung đầu tư dứt điểm để hoàn thành những công trình trọng điểm có tác dụng thúc đẩy sự phát triển đột phá của Thủ đô. Tập trung phát triển giao thông công cộng, xây dựng lộ trình từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân sau năm 2020 nhằm giảm ùn tắc giao thông....