16:18 22/05/2023

Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường

Nhĩ Anh -

Quốc hội đã miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiêm Ủy ban Tài chính, Ngân sách và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Phú Cường thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai...

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Nguyễn Phú Cường.
Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Chiều 22/5, theo chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Với 462/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,33% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Nguyễn Phú Cường.

Ông Cường sinh năm 1967, quê ở Bình Dương, là Thạc sĩ quản lý Kinh tế, cử nhân Tài chính công nghiệp. Ông từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông Cường lần lượt nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng ở Đồng Nai như Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh…

Tháng 7/2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Cường được bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 23 (năm 2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận dấu hiệu vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai. Kết luận nêu rõ trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai và nhiều lãnh đạo địa phương thời kỳ đó, trong đó có ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tại buổi họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 19/5, thông tin thêm về công tác nhân sự tại kỳ họp, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Tuấn Anh cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với nhân sự do Quốc hội khóa XV bầu.

Ngày 15/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Nguyễn Phú Cường. Ngày 16/5, ông Cường đã có đơn gửi và xin thôi làm đại biểu Quốc hội và các chức vụ do Quốc hội khóa XV bầu. Theo trình tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét trình Quốc hội xem xét, quyết định.