18:15 29/07/2011

Miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước

Nguyên Vũ

Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ

Gần 5 năm ở cương vị Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Huệ được đánh giá đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Gần 5 năm ở cương vị Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Huệ được đánh giá đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với đa số đại biểu tán thành, tại phiên họp chiều 29/7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.

Trong phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, qua thảo luận tại đoàn, có ý kiến còn băn khoăn về việc nhận nhiệm vụ mới của Tổng kiểm toán.

Trước đó vào phiên họp chiều 27/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.

Theo tờ trình, ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước với nhiệm kỳ 7 năm. Nay mới được 5 năm, nhưng theo yêu cầu công tác, tổ chức dự kiến phân công nhiệm vụ mới với ông Vương Đình Huệ.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có sự trao đổi thống nhất với Thủ tướng Chính phủ, đã cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng, việc bố trí lĩnh vực được phân công phụ trách sẽ phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường và kinh nghiệm công tác của ông Huệ nên xin Quốc hội đồng ý với tờ trình”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Gần 5 năm ở cương vị Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Huệ được đánh giá đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo nghị trình, tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 1/8, Chủ tịch Quốc hội sẽ trình bày tờ trình về nhân sự mới của Tổng kiểm toán nhà nước.

Việc bầu chức danh này sẽ diễn ra tại phiên họp sáng 2/8.