20:08 27/07/2011

Đề nghị miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước

Nguyễn Lê

Đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ để nhận nhiệm vụ mới

Tiếp tục kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, chiều 27/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ.

Theo tờ trình, ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước với nhiệm kỳ 7 năm. 5 năm ở cương vị này, ông Huệ đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo yêu cầu công tác, dự kiến ông Vương Đình Huệ sẽ được phân công nhận nhiệm vụ mới.

Sau khi thống nhất với Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét cho phép ông Vương Đình Huệ được thôi giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sau khi thảo luận vào ngày mai, sáng 29/7, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước.

Nhân sự mới cho chức danh này được Chủ tịch Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp đầu tuần sau và việc bầu Tổng kiểm toán Nhà nước mới sẽ diễn ra vào sáng thứ Ba, ngày 2/8.