16:34 28/07/2015

MobiFone muốn vượt 100 nghìn tỷ đồng doanh thu vào 2020

Thủy Diệu

Trong 5 năm tới, MobiFone đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm tăng 3-5%

Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của Tổng công ty MobiFone, nhiệm kỳ 2015 - 2020, sáng 27/7.<br>
Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của Tổng công ty MobiFone, nhiệm kỳ 2015 - 2020, sáng 27/7.<br>
Tổng công ty Viễn thông MobiFone đặt mục tiêu đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng doanh thu vào năm 2020, với tốc độ tăng doanh thu bình quân hàng năm trên 20%.

Thông tin trên được nhà mạng này cho biết tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020, hôm 27/7.

Trong 5 năm tới, MobiFone đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm tăng 3-5%, nộp ngân sách tăng bình quân 5%/năm, năng suất lao động bình quân tăng 6%/năm; thực hiện cổ phần hóa MobiFone theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2014, tổng doanh thu của MobiFone đạt hơn 191.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 8%/năm), tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 33.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 6%/năm) và tổng số nộp ngân sách gần 23.000 tỷ đồng.

Tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải cho biết, trong thời gian tới, MobiFone sẽ tập trung vào các lĩnh vực lớn như di động, truyền hình, bán lẻ, đa phương tiện, xây dựng hệ thống kênh phân phối…

Tại đại hội trên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son ghi nhận những thành công của MobiFone trong nhiệm kỳ 2010-2014, đặc biệt là việc tái cơ cấu, tách MobiFone ra khỏi VNPT.

Tuy nhiên, ông Son cũng cho rằng, nhiệm vụ đối với MobiFone tới đây là nặng nề.

Cụ thể, so với các đối thủ cạnh tranh như VNPT và Viettel nguồn lực của MobiFone còn hạn chế, vì thế MobiFone cần phải xác định các thứ tự ưu tiên đầu tư phát triển, có trọng tâm trọng điểm, để tạo dấu ấn riêng trên thương trường.

MobiFone cũng cần đổi mới, tổ chức sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp nhất, hiệu quả nhất, nhất là khi thời gian tới MobiFone phát triển nhiều hạ tầng, nhiều dịch vụ mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Về vấn đề cổ phần hóa, Bộ trưởng Son cho rằng, MobiFone phải đảm bảo công tác cổ phần hóa được triển khai chặt chẽ, thận trọng, công khai minh bạch, theo đúng kế hoạch của Chính phủ, đồng thời đem lại lợi ích cao nhất cho nhà nước và cho MobiFone.