08:07 25/06/2015

MobiFone và VNPost thành doanh nghiệp hạng đặc biệt

Ngô Trang

MobiFone và VNPost đều là tổng công ty có vốn điều lệ của công ty mẹ lớn hơn 1.800 tỷ và đáp ứng các điều kiện xếp hạng Tổng công ty đặc biệt

Hiện số lượng đơn vị thành viên của MobiFone là 23 đơn vị thành viên. 
Năm 2014, MobiFone nộp ngân sách nhà nước 5.399 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 
2014 của MobiFone là 7.318 tỷ đồng.
Hiện số lượng đơn vị thành viên của MobiFone là 23 đơn vị thành viên. Năm 2014, MobiFone nộp ngân sách nhà nước 5.399 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2014 của MobiFone là 7.318 tỷ đồng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý việc vận dụng xếp hạng tổng công ty hạng đặc biệt đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost).

Thủ tướng giao các Bộ Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định.

Theo Nghị định 51/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông có 2 tổng công ty do Bộ quyết định thành lập đủ điền kiện để xem xét vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt là MobiFone và VNPost.

MobiFone và VNPost đều là tổng công ty có vốn điều lệ của công ty mẹ lớn hơn 1.800 tỷ và đáp ứng các điều kiện xếp hạng Tổng công ty đặc biệt.

MobiFone là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con, là một trong 3 doanh nghiệp chủ chốt cùng với Viettel và VNPT hình thành thị trường viễn thông hoàn chỉnh tại Việt Nam; vốn nhà nước của MobiFone hiện là 15.300 tỷ đồng.

Hiện số lượng đơn vị thành viên của MobiFone là 23 đơn vị. Năm 2014, MobiFone nộp ngân sách nhà nước 5.399 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2014 của MobiFone là 7.318 tỷ đồng.

VNPost là công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con, là doanh nghiệp bưu chính duy nhất được Nhà nước giao thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích, kinh doanh các dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế, giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế.

Vốn nhà nước của VNPost hiện nay là 8.122 tỷ đồng. Số lượng đơn vị thành viên của VNPost hiện nay là 73 đơn vị thành viên. Năm 2014, VNPost nộp ngân sách nhà nước 313 tỷ đồng, có lợi nhuận từ 100 tỷ đồng trở lên.