09:29 15/04/2015

“Cổ phần hóa MobiFone là mệnh lệnh”

Thủy Diệu

MobiFone và một số doanh nghiệp khác phải tiến hành cổ phần hóa trong quý 4/2015

Số lượng thuê bao phát triển mới trong quý 1/2015 của MobiFone đã tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2014.<br>
Số lượng thuê bao phát triển mới trong quý 1/2015 của MobiFone đã tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2014.<br>
Cổ phần hóa MobiFone trong năm 2015 là một mệnh lệnh, một yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh thông tin trên tại hội nghị triển khai kế hoạch quý 2/2015 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, ngày 14/4.

Ông Son cho biết, căn cứ vào Thông báo số 223 ngày 10/4/2015 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp, MobiFone và một số doanh nghiệp khác phải tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp trong quý 2/2015, công bố giá trị doanh nghiệp trong quý 3/2015 và tiến hành cổ phần hóa trong quý 4/2015.

“Việc cổ phần hóa phải được tiến hành trên cơ sở hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, các cổ đông và người lao động”, ông nói.

Đánh giá cao các thành tích MobiFone đã đạt được trong quý 1/2015 về doanh thu, lợi nhuận, kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu MobiFone cần đặt ra quyết tâm chiến lược trong năm 2015 sẽ vượt mức kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận của năm đầu tiên lên tổng công ty.

Đối với hoạt động đầu tư, theo Bộ trưởng, MobiFone cần ưu tiên đầu tư cho hạ tầng kinh doanh bán hàng bên cạnh việc đầu tư cho mạng lưới, trụ sở, việc đầu tư phải được triển khai nhanh, hiệu quả, chất lượng, đúng quy trình và được khai thác tốt.

Ông Son cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ tạo điều kiện, hỗ trợ MobiFone kiện toàn tổ chức nhân sự, hoàn thành các thủ tục về giấy phép kinh doanh viễn thông, tạo điều kiện để MobiFone sản xuất kinh doanh tốt trong môi trường mới, điều kiện mới.

Tại hội nghị trên, MobiFone cho biết, trong quý 1/2015, nhà mạng này đã hoàn thành cơ bản tái cơ cấu bộ máy, tổ chức lại nhân sự, doanh thu tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 24,2% kế hoạch doanh thu năm, lợi nhuận đạt 29,9% kế hoạch năm, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Số lượng thuê bao phát triển mới trong quý 1/2015 của MobiFone đã tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 19,4% kế hoạch năm.

MobiFone dự kiến sẽ triển khai thử nghiệm 4G-LTE trên băng tần 1800 MHz tại 8 thành phố lớn trong quý 2/2015 và triển khai thử nghiệm UMTS 900 MHz để hỗ trợ mở rộng vùng phủ sóng 3G.