11:00 05/05/2017

Moody’s nâng xếp hạng triển vọng VIB

Thùy Linh

Moody's vừa nâng xếp hạng triển vọng Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) từ ổn định lên tích cực

Năm 2016, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch.
Năm 2016, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch.
Moody's vừa nâng xếp hạng triển vọng Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) từ ổn định lên tích cực.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service vừa đưa ra báo cáo khẳng định giữ nguyên mức xếp hạng của VIB và 7 ngân hàng Việt Nam, đồng thời nâng xếp hạng triển vọng tiền gửi nội tệ và phát hành tiền gửi nội tệ và ngoại tệ của VIB từ ổn định lên tích cực.

Theo báo cáo này, VIB tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.
 
Năm 2016, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch; Tổng tài sản đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015, đạt 116% kế hoạch; Tín dụng đạt gần 70 nghìn tỷ, tăng 25%.

Các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 
Vừa qua ngân hàng đã tổ chức Đại hội cổ đông và chốt phương án chia cổ tức tương đương 44,6% vốn điều lệ, trong đó dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng 39,6%.

Ngân hàng cũng trình Đại hội cổ đông kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn có thể lên đến 10 năm, với khối lượng tối đa 7.000 tỷ nhằm tăng cường hệ số CAR và các chỉ số an toàn khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.