10:24 19/08/2009

Mua nhà ở thu nhập thấp được vay tới 80%

Từ Nguyên

Ngân hàng Nhà nước vừa có hướng dẫn cho vay đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp sống tại khu vực đô thị

Thời hạn cho vay tối thiểu là 5 năm đối với cho vay mua nhà ở thu nhập thấp trả 1 lần và 10 năm đối với trường hợp cho vay trả góp hoặc thuê mua.
Thời hạn cho vay tối thiểu là 5 năm đối với cho vay mua nhà ở thu nhập thấp trả 1 lần và 10 năm đối với trường hợp cho vay trả góp hoặc thuê mua.
Ngân hàng Nhà nước vừa có hướng dẫn cho vay đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp sống tại khu vực đô thị.

Theo đó, mức cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp sẽ không được vượt quá 70% giá trị nhà đối với trường hợp vay mua nhà ở trả 1 lần và không vượt quá 80% trong trường hợp vay mua trả góp hoặc thuê mua.

Thời hạn cho vay tối thiểu là 5 năm đối với cho vay mua nhà ở thu nhập thấp trả 1 lần và 10 năm đối với trường hợp cho vay trả góp hoặc thuê mua.

Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ đối tượng vay vốn tại các ngân hàng thương mại để mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

Ngoài ra, đối tượng vay vốn phải có đủ điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo quy định tại Quyết định số 67/2009 của Thủ tướng và các quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được chủ đầu tư chấp thuận bán, cho thuê mua nhà ở; có vốn tự có tối thiểu để mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp; có khả năng tài chính, phương án trả nợ phù hợp với thời gian cam kết trả nợ ngân hàng.

Việc cho vay đối với người được mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được thực hiện theo cơ chế tín dụng thông thường. Hỗ trợ lãi suất của Nhà nước đối với người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.