20:04 12/08/2015

Nam A Bank triển khai dịch vụ thu ngân sách Nhà nước

Tú Uyên

Nam A Bank chính thức cung cấp dịch vụ thu ngân sách Nhà nước, giảm thiểu áp lực trong giao dịch tại Kho bạc Nhà nước cũng như giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính

Nam A Bank cung cấp dịch vụ thu ngân sách Nhà nước nhằm mang đến các 
giải pháp thanh toán với nhiều tiện ích vượt trội cho khách hàng.
Nam A Bank cung cấp dịch vụ thu ngân sách Nhà nước nhằm mang đến các giải pháp thanh toán với nhiều tiện ích vượt trội cho khách hàng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) chính thức cung cấp dịch vụ thu ngân sách Nhà nước, giảm thiểu áp lực trong giao dịch tại Kho bạc Nhà nước cũng như giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Nam A Bank cung cấp dịch vụ thu ngân sách Nhà nước nhằm mang đến các giải pháp thanh toán với nhiều tiện ích cho khách hàng.

Theo đó, khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ chủ động nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước và thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống mạng lưới giao dịch của Nam A Bank trên khắp cả nước.

Đồng thời, khách hàng được nhận thêm nhiều tiện ích như ủy nhiệm cho ngân hàng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước định kỳ thay vì phải trực tiếp đến các điểm giao dịch của ngân hàng hay kho bạc nhà nước để làm thủ tục nộp thuế như trước đây,...

Đặc biệt, Nam A Bank còn áp dụng chính sách ưu đãi miễn phí 100% phí dịch vụ đến hết ngày 30/9/2015.

Với việc triển khai dịch vụ này, Nam A Bank hy vọng phần nào góp phần giảm thiểu áp lực trong giao dịch tại kho bạc Nhà nước cũng như giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời Ngân sách Nhà nước.

Không những thế, các thông tin về các khoản thuế của khách hàng như mã chương, mã ngành, số tiền…sẽ được kiểm tra và đối chiếu trực tiếp từ hệ thống liên ngành của Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Thuế. Từ đó, tạo nên tính đồng bộ, nhất quán và chuẩn hóa cao nhất.