21:13 17/04/2012

Nâng hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng

Nguyên Trang

Bộ Xây dựng vừa đề xuất nâng mức hỗ trợ về giá trị và diện tích nhà ở đối với những người có công với cách mạng

Cả nước hiện nay có đến 71 nghìn hộ gia đình cần hỗ trợ, cải thiện về nhà ở.
Cả nước hiện nay có đến 71 nghìn hộ gia đình cần hỗ trợ, cải thiện về nhà ở.
Bộ Xây dựng vừa đề xuất nâng mức hỗ trợ về giá trị và diện tích nhà ở đối với những người có công với cách mạng.

Trong công văn gửi Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 16/4, góp ý cho dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về người có công, Bộ Xây dựng cho rằng, về cơ bản, cơ quan này thống nhất với các nội dung của dự thảo.

Tuy nhiên, đối với nội dung hỗ trợ nhà cho các đối tượng là người có công (khoản 2 điều 2), Bộ Xây dựng kiến nghị: việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng là người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn vốn ngân sách, vốn huy động từ hộ gia đình và cộng đồng cần theo hướng cao hơn về diện tích nhà ở và mức hỗ trợ từ ngân sách so với chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở nói chung.

Bộ Xây dựng cho rằng, mục tiêu đến năm 2013 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện chính sách và bố trí ngân sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trên trong những năm tiếp theo.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho hay, hiện cả nước còn khoảng 5% số người có công có mức sống dưới trung bình, có địa phương tỷ lệ này là 10 - 20% hoặc cao hơn. Đặc biệt, hiện có hơn 71 nghìn hộ gia đình cần hỗ trợ, cải thiện về nhà ở.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ đạo, trong thời gian tới, không thể để các hộ gia đình có công với cách mạng phải ở nhà dột nát, sống cuộc sống quá khó khăn.