13:05 04/04/2016

NCB nhận danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam

P.V

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) đã nhận danh hiệu "Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2015" do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức và trao tặng

Việc tiếp tục được trao danh hiệu này đã góp phần khẳng định thành quả lao động sau 21 năm hình thành và phát triển của NCB.
Việc tiếp tục được trao danh hiệu này đã góp phần khẳng định thành quả lao động sau 21 năm hình thành và phát triển của NCB.
Ngày 2/4/2016, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) đã nhận danh hiệu "Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2015" do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức và trao tặng.

Với mạng lưới gồm trên 90 điểm giao dịch và 40 trung tâm kinh doanh trên toàn quốc và hệ thống khách hàng đã gây dựng được sau 21 năm, NCB tập trung tạo nền tảng xây dựng ngân hàng hiện đại, phát triển bền vững. Trong 3 năm từ 2013 - 2015, tổng tài sản, tổng vốn huy động và tăng trưởng tín dụng tăng nhiều so với các năm trước.

Năm 2016, NCB kiên trì đi theo định hướng chiến lược trở thành nhà tư vấn tài chính thân thiện song hành cùng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp các sản phẩm may đo dành riêng cho khách hàng. NCB đồng thời tiếp tục cải tiến mô hình hoạt động và đa dạng hóa danh mục cho vay, huy động để đảm bảo chi phí hợp lý, ổn định, an toàn, hiệu quả.

Trước đó, NCB đã nhận nhiều bằng khen và các giải thưởng uy tín trong năm 2015: Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng; Ngân hàng Bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2015, Ngân hàng có văn hóa doanh nghiệp sáng tạo nhất Việt Nam 2015 do tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) trao tặng; Giải Tin và Dùng Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng.

Việc tiếp tục được trao danh hiệu này đã góp phần khẳng định thành quả lao động sau 21 năm hình thành và phát triển của NCB, đồng thời cũng là động lực để NCB phát triển trở thành nhà tư vấn tài chính thân thiện song hành cùng khách hàng theo đúng phương châm hoạt động “Ngân hàng của bạn”.