07:30 26/07/2019

Ngân hàng Bản Việt báo lợi nhuận 6 tháng sụt giảm 18%

Minh Vui

Trong nửa năm, ngân hàng Bản Việt mới đạt được 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt - Vietcapitalbank cho biết, thu nhập lãi thuần trong kỳ của ngân hàng đạt 230,2 tỷ đồng, tăng thêm 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, hoạt động dịch vụ mang lại lãi thuần cao gấp 3,6 lần năm trước, đạt 15,5 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng có kết quả tăng mạnh, lãi thuần đạt 13,8 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư đều sụt giảm, lần lượt giảm 37% và 27%. Chi phí hoạt động kỳ này lại tăng hơn 19% khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 74,8 tỷ đồng, giảm 16%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng kỳ này giảm mạnh so với cùng kỳ, ở mức 48,6 tỷ (cùng kỳ là 117,9 tỷ). Do đó, ngân hàng không còn lỗ như cùng kỳ năm trước (-28,3 tỷ). Ngân hàng Bản Việt ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế đạt 26,2 tỷ đồng trong quý 2/2019.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt 47,8 tỷ đồng, giảm 18%.

Tổng tài sản của Vietcapitalbank tính đến cuối tháng 6/2019 ở mức 47.073 tỷ đồng, chỉ tăng thêm hơn 520 tỷ trong nửa đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 31.031 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 5%. Tiền gửi khách hàng tăng thêm 783 tỷ đồng lên 34.278 tỷ đồng.

Kết quả đạt được trong 6 tháng của ngân hàng còn cách khá xa so với mục tiêu đặt ra cho cả năm gồm 34.144 tỷ đồng dư nợ cho vay (tăng trưởng 15%) và lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng.