14:10 24/10/2019

Ngân hàng Bản Việt ghi nhận tăng trưởng khả quan trong 9 tháng

Quỳnh Hoa

Những chuyển biến đáng ghi nhận trong 9 tháng của ngân hàng Bản Việt về hoạt động kinh doanh đã phản ánh được hiệu quả tất yếu của một quá trình đầu tư bài bản, với định hướng rõ ràng

Ngân hàng Bản Việt đã chính thức đưa cổ phiếu đăng ký giao dịch tại VSD và sẽ sớm hoàn tất việc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM trong thời gian tới.
Ngân hàng Bản Việt đã chính thức đưa cổ phiếu đăng ký giao dịch tại VSD và sẽ sớm hoàn tất việc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM trong thời gian tới.

Ngân hàng Bản Việt (mã chứng khoán: BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm. Theo đó, các chỉ số kinh doanh đều tăng trưởng tích cực, đặc biệt là thu nhập từ các hoạt động dịch vụ.

Cụ thể, tổng huy động vốn 9 tháng đầu năm 2019 đạt 43.400 tỷ, dư nợ tín dụng đạt gần 33.500 tỷ, tăng lần lượt 9% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập lãi thuần tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 84,5 tỷ. Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 48 .000 tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ tăng trưởng tích cực

Tiếp tục bám sát định hướng chiến lược 2016 - 2020 trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động bán lẻ có sự tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu mảng khách hàng cá nhân tăng 63%.

Thu nhập lãi cho vay tăng 90%. Đặc biệt thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ việc tập trung xây dựng các chính sách phù hợp; cải tiến, phát triển đa dạng các sản phẩm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng. Trong đó, phải nói đến sự tăng trưởng từ hoạt động thẻ: số lượng thẻ mở mới tăng xấp xỉ 5 lần, thu nhập từ hoạt động thẻ tăng 76% so với cùng kỳ 2018.

Bên cạnh đó, hoạt động bancassurance với sự hợp tác cùng đối tác AIA cũng đã đem lại dấu ấn đáng kể trên thị trường với doanh số bảo hiểm tăng 190% so với cùng kỳ.

Chuẩn bị lên sàn UpCoM

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng trong hoạt động kinh doanh và tạo sự cân bằng trong quản trị ngân hàng để đảm bảo ba yếu tố: an toàn, hiệu quả và bền vững, ngân hàng Bản Việt cũng đã tập trung triển khai xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II và đã hoàn tất việc trình Ngân hàng Nhà Nước.

Song song đó, tháng 9 vừa qua, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Ngân hàng - mã chứng khoán BVB. Như vậy, Ngân hàng Bản Việt đã chính thức đưa cổ phiếu đăng ký giao dịch tại VSD và sẽ sớm hoàn tất việc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM trong thời gian tới.

Việc đưa cổ phiếu trên UPCoM được thực hiện đúng theo lộ trình đã được cổ đông nhất trí thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2019. Đây cũng là một trong những kế hoạch quan trọng trong chiến lược 2016 - 2020 đang được thực hiện.

Những chuyển biến đáng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2019 của ngân hàng Bản Việt trong hoạt động kinh doanh đã phản ánh được hiệu quả tất yếu của một quá trình đầu tư bài bản, với định hướng rõ ràng, đặc biệt đầu tư mạnh mẽ về công nghệ thông tin và mở rộng nhanh mạng lưới nửa cuối 2018 bên cạnh việc phát triển các hoạt động cốt lõi. Điều này cũng khẳng định một cách mạnh mẽ về hướng đi đúng đắn của ngân hàng trong thời gian qua cũng như sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.