17:41 28/05/2012

Ngân hàng Nhà nước nới thời hạn công bố dữ liệu

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản điều chỉnh thời hạn công bố một số thông tin ra thị trường, có trong quy định tại Thông tư 35

Hiện thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng tháng 4/2012 vẫn chưa được công bố.
Hiện thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng tháng 4/2012 vẫn chưa được công bố.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản điều chỉnh thời hạn công bố một số thông tin ra thị trường, có trong quy định tại Thông tư 35/2011/TT-NHNN.

Cụ thể, ngày 28/5/2012, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 18/2012/TT-NHNN sửa đổi thời hạn công bố một số thông tin quy định tại Thông tư 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của cơ quan này quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư mới ban hành này có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2012. Đáng chú ý là thời điểm phải công bố các thông tin quy định trong Thông tư 35 mới chỉ có hiệu lực chưa đầy một tháng qua (từ 1/4/2012).

Theo thông tư mới, thời hạn công bố các thông tin quy định tại điểm 10, 11 mục IV, phụ lục đính kèm Thông tư số 35 được Ngân hàng Nhà nước sửa đổi như sau: Thông tin công bố về tốc độ tăng trưởng và số tuyệt đối của tổng phương tiện thanh toán; tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán được công bố định kỳ hàng tháng và có thời hạn công bố là trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo.

Như vậy, so với thời hạn công bố thông tin quy định tại Thông tư 35 thì thời hạn công bố hai nội dung thông tin trên được kéo dài thêm 15 ngày kể từ khi kết thúc tháng báo cáo (Thông tư 35 quy định là 30 ngày).

Trong khi đó, đến thời điểm này thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng tháng 4/2012 với những dữ liệu quan trọng như tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng huy động vốn… của hệ thống vẫn chưa được cơ quan này chính thức công bố.