13:51 23/06/2015

Ngân hàng vẫn thừa thanh khoản

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước thông cáo tình hình hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm

Đến ngày 15/6/2015, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,88%, huy động vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng tăng 4,37% so với cuối năm 2014.
Đến ngày 15/6/2015, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,88%, huy động vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng tăng 4,37% so với cuối năm 2014.
Ngày 23/6, Ngân hàng Nhà nước có thông cáo về tình hình hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Thông cáo cho biết, đến ngày 15/6/2015, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,88%, huy động vốn tăng 4,37% so với cuối năm 2014. Thanh khoản của hệ thống ổn định và có dư thừa.

Trạng thái vốn của hệ thống vẫn dư thừa, trong bối cảnh lãi suất huy động tại một số ngân hàng thương mại gần đây tăng lên. Tuy nhiên, diễn biến tăng lãi suất huy động chưa mở rộng và ở mức độ hẹp.

Còn theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, nhìn chung, mặt bằng lãi suất trong 6 tháng đầu năm tiếp tục giảm 0,2-0,5%/năm so với cuối năm trước.

Trong đó, lãi suất huy động giảm 0,2-0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn dài hơn 6 tháng. Lãi suất cho vay giảm khoảng 0,2-0,3%/năm, hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, 9-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm nay là tăng trưởng tín dụng cao hơn so với cùng kỳ các năm 2012-2014. Đến ngày 15/6/2015, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,78% so với cuối năm 2014 và tăng 18,98% so với cùng kỳ.

Trong đó, nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực ưu tiên, có tốc độ tăng trưởng dư nợ cao, đến 30/6/2015 tăng 7,71% so với 31/12/2014.

Kết quả cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên khác, dữ liệu mới chỉ tập hợp và công bố đến cuối tháng 3/2015: xuất khẩu tăng 3,9%, doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 1,88%, công nghiệp ưu tiên phát triển tăng 0,2%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 24,02% so với cuối năm 2014.

Về tình hình nợ xấu, thông cáo của Ngân hàng Nhà nước chỉ đề cập duy nhất mức độ mua lại nợ xấu của VAMC. Theo đó, đến 15/6/2015, VAMC đã duyệt mua 28.194 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, lũy kế từ khi hoạt động đến nay công ty này đã mua được 143.800 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng.

Cũng trong thông cáo trên, Ngân hàng Nhà nước một lần nữa nhấn mạnh định hướng sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định trong biên độ đề ra, sau khi đã tăng 2% trong nửa đầu năm nay.