16:26 09/11/2016

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Rút ra 27, đưa vào 15

Nguyễn Lê

Chính phủ đề xuất bãi bỏ 27 ngành nghề, bổ sung 15 ngành nghề vào danh mục

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình dự án luật.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình dự án luật.
Chiều 9/11, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung phụ lục 4 Luật Đầu tư về danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được trình Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, căn cứ khoản 1 điều 7 Luật Đầu tư Chính phủ đề xuất bãi bỏ 27 ngành nghề, bổ sung 15 ngành nghề vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Không đồng ý hoàn toàn

Trong các ngành nghề được đề xuất bãi bỏ có kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh...

Các ngành nghề bổ sung có kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ôtô...

Chính phủ cho biết, việc sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không có tác động đáng kể đến thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Bởi vì, theo nguyên tắc doanh nghiệp được kinh doanh tất cả những ngành, nghề mà luật không cấm thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện nay không còn ghi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Thẩm tra dự án luật, đa số ý kiến Ủy ban Kinh tế tán thành bãi bỏ với nhiều ngành nghề như đề xuất và có ý kiến với một số ngành, nghề cụ thể.

Cụ thể, Ủy ban Kinh tế tán thành việc bổ sung các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm:

(1) Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

(2) Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư;

(3) Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng;

(4) Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

(5) Kiểm toán năng lượng;

(6) Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá;

(7) Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”;

(8) Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi;

 (9) Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước;

(10) Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng cung ứng thuyền viên hàng hải.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng

Tuy vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị không bãi bỏ điều kiện kinh doanh các ngành nghề: dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai vì tư vấn, điều tra, đánh giá đất đai cần phải có chuyên môn sâu về quản lý đất đai và việc điều tra thu thập các dữ liệu, thông tin về địa hình, thổ nhưỡng, quản lý sử dụng đất có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị không bãi bỏ vì Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác không có quy định cấm kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô.

Trên thực tế dịch vụ kinh doanh này đang thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ mô của người có yêu cầu lưu giữ để họ sử dụng khi cần thiết bảo đảm chất lượng.

Với kinh doanh dịch vụ kỹ thuật mang thai hộ, Luật Hôn nhân và gia đình cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và để làm được điều này thì phải sử dụng dịch vụ kỹ thuật mang thai hộ và phải trả tiền cho dịch vụ đó.

Đối với ngành, nghề kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy, Ủy ban Kinh tế đề nghị cân nhắc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, vì đây là một loại hàng hóa có yêu cầu về chất lượng, có thể quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đầu ra đối với sản phẩm, không cần thiết phải quy định là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ rà, phá bom mìn, vật liệu nổ vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vì hiện nay việc này vẫn đang được thực hiện bởi một số doanh nghiệp, nếu không bổ sung là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng có thể được thực hiện mà không cần điều kiện gì.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến đề nghị không bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng vì đây là cách thức văn minh, hiện đại, là hình thức an táng dùng kỹ thuật rất an toàn nên khuyến khích.