22:52 17/02/2013

Ngoại giao mở đường tới những thị trường mới

P.V

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời về hoạt động ngoại giao kinh tế

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào sự hậu thuẫn vững chắc của các hoạt động ngoại giao kinh tế. Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 17/2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đưa ra một ví dụ cụ thể cho thấy vai trò này - Nguồn: VTV, VGP.<br>
Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào sự hậu thuẫn vững chắc của các hoạt động ngoại giao kinh tế. Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 17/2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đưa ra một ví dụ cụ thể cho thấy vai trò này - Nguồn: VTV, VGP.<br>