10:12 12/01/2011

Nhà đất công bị “ế”

Bảo Anh

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2010 đã không đạt mục tiêu đề ra

Tổng số tiền thu được từ việc bán nhà đất công trong năm 2010 đạt trên 17.500 tỷ đồng.
Tổng số tiền thu được từ việc bán nhà đất công trong năm 2010 đạt trên 17.500 tỷ đồng.
Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2010 đã không đạt mục tiêu đề ra.

Theo đó, tính đến 31/12/2010, cả nước bán được 290.300 căn, đạt gần 87,4% trong tổng số 332.000 căn thuộc diện được bán theo Nghị định 61/CP.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thực hiện công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2010 diễn ra còn chậm, trong đó có nguyên nhân là do lực lượng cán bộ thực hiện công tác bán nhà tại một số địa phương còn mỏng, yếu về chuyên môn nghiệp vụ và nhu cầu mua nhà của người dân còn ít.

Cũng theo Bộ Xây dựng, khảo sát của Bộ Xây dựng, hầu hết số nhà ở thuộc diện này còn tồn đọng lại hiện nay đều là những trường hợp có hồ sơ phức tạp. Đa phần các hộ dân đang thuê nhà ở đó có nhiều khó khăn nên việc giải quyết bán nhà cần thêm thời gian nhất định.

Do đó, kiến nghị của Bộ là cơ quan chức năng cần bổ sung văn bản hướng dẫn giải quyết những hồ sơ đã nhận trong năm 2010 gồm hướng dẫn thời hạn giải quyết, chính sách áp dụng trong việc bán nhà...

Bộ cũng kiến nghị Chính phủ cho phép các địa phương tiếp tục giải quyết thủ tục bán nhà ở cho những trường hợp đã nộp đơn mua nhà từ ngày 31/12/2010 trở về trước.

Thời hạn giải quyết các trường hợp này là đến hết 30/6/2011 và vẫn được áp dụng chính sách hiện hành về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP cũng như chế độ ưu đãi miễn, giảm quyền sử dụng đất và tiền nhà theo quy định tại văn bản pháp luật.

Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), tính đến cuối năm 2010, Số tiền thu được do bán, chuyển mục đích sử dụng nhà, đất công tại hai địa phương có nhiều cơ sở nhà, đất công nhất là Hà Nội và Tp.HCM đạt trên 17.500 tỷ đồng, trong đó thu tại Tp.HCM là 16.469 tỷ đồng và Hà Nội là 1.274,4 tỷ đồng.