23:02 21/06/2012

Nhà đầu tư chỉ mua 400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hòa Bình

HNX thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 21/6

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 21/6.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã huy động 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, với lãi suất trúng thầu là 9,2%. Đồng thời huy động 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, với lãi suất trúng thầu 9,4%.

Lượng trái phiếu huy động kỳ hạn 2 và 3 năm chỉ bằng 10% và 5% so với khối lượng gọi thầu lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng

Ở kỳ hạn 5 năm, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động 200 tỷ đồng trái phiếu trong tổng số 2.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu là 9,55%.