08:00 30/05/2007

Nhà đầu tư nước ngoài có bị hạn chế vào thị trường chứng khoán?

Hải Bằng

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản góp ý với Bộ Tài chính

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản góp ý với Bộ Tài chính về dự thảo Quy chế hướng dẫn hoạt động đầu tư và cung cấp dịch vụ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

VAFI cho rằng, nhiều quy định của dự thảo làm vô hiệu hóa hoạt động của công ty quản lý quỹ nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Bộ Tài chính cần lấy ý kiến rộng rãi của tất cả các quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, những nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các chuyên gia chứng khoán trên thế giới trước khi ban hành bản quy chế này.

Theo VAFI, nếu dự thảo được thông qua nguyên trạng thì rất có thể gây cản trở đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.