13:37 29/09/2018

Nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của đảng viên cấp cao

Hà Minh

"Trách nhiệm nêu gương phải được xác định như yêu cầu đầu tiên với các Ủy viên Bộ Chính trị".

Phó vụ trưởng Vụ Bồi dưỡng và đào tạo, Ban Tổ chức Trung ương, ông  Vũ Thanh Sơn.
Phó vụ trưởng Vụ Bồi dưỡng và đào tạo, Ban Tổ chức Trung ương, ông Vũ Thanh Sơn.

Trung ương muốn sớm ban hành đề án về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên để trước hết "trách nhiệm nêu gương phải được xác định như yêu cầu đầu tiên với các Ủy viên Bộ Chính trị".

Đó là thông tin được Phó vụ trưởng Vụ Bồi dưỡng và đào tạo, Ban Tổ chức Trung ương, ông  Vũ Thanh Sơn cho biết tại cuộc họp báo sáng 28/9, thông tin về hội nghị Trung ương 8 dự kiến khai mạc ngày 2/10 tới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, hội nghị Trung ương 8 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 6/10, với nhiều nội dung, đề án quan trọng trình Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định. Trong đó có đề án về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương.

Nội dung cơ bản của đề án, theo ông Vũ Thanh Sơn là đã được chuẩn bị qua nhiều khâu, tổ chức tham vấn, hội thảo, xin ý kiến nhiều đối tượng, trong đó có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nguyên lý chung của dự thảo quy định là nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương tới nhóm đối tượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và các Ủy viên Trung ương đảng. Quy định khá ngắn gọn, chỉ hơn 3 trang với 4 điều. Nguyên tắc đề ra là cán bộ càng cao càng phải gương mẫu, ông Sơn thông tin khái quát.

Những thông tin cụ thể hơn về dự thảo đề án cũng được cung cấp. Theo đó, điều 1 của dự thảo quy định những nguyên lý chung nhất, như tuân thủ cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, được áp dụng chung cho đảng viên. Điều 2 và 3 là nhóm các quy định theo cấu trúc có xây có chống, xây trước chống sau, nhấn mạnh tới nhóm đảng viên cấp cao. Ở đây có chín điểm cơ bản liên quan đến mối quan hệ đảng viên đó với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chức trách nhiệm vụ, với gia đình.

Về phần chống, tinh thần chung là từng đảng viên cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân mình và cương quyết chống. Tức cương quyết không làm những điều sai trái được liệt kê, và nếu thấy người khác làm thì phải cương quyết chống lại.

Liên quan đến điều 4 về tổ chức thực hiện, từ năm 2012, Ban Bí thư đã ban hành Quy định 101 "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Đây là quy định chung, nên theo ông Sơn vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Chế tài để đảm bảo thực thi trách nhiệm nêu gương của đảng viên cao cấp cũng vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, chẳng hạn như Quy định 102 của Bộ Chính trị ban hành năm 2017.

"Đề án được gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Trung ương muốn làm sao sớm ban hành được quy định này để trước hết trách nhiệm nêu gương phải được xác định như yêu cầu đầu tiên với các Ủy viên Bộ Chính trị", ông Sơn cho biết thêm.