19:11 29/07/2011

Nhân sự các cơ quan của Quốc hội: 100% trúng cử

Nguyễn Lê

100% đại biểu được đề cử bầu vào chức danh chủ chốt và thành viên của các cơ quan của Quốc hội đã trúng cử

Quốc hội đã hoàn thành việc bầu nhân sự các cơ quan Quốc hội.
Quốc hội đã hoàn thành việc bầu nhân sự các cơ quan Quốc hội.
100% các vị đại biểu được đề cử bầu vào chức danh chủ chốt và thành viên của các cơ quan của Quốc hội khóa 13 đều trúng cử.

Kết quả bầu cử được công bố tại phiên họp chiều 29/7 cho biết, các vị được đề cử cho các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội đều đắc cử với số phiếu cao, hầu hết trên 90%.

100% các vị đại biểu được giới thiệu làm thành viên các cơ quan của Quốc hội cũng đều đạt được đa số phiếu thuận.

So với danh sách được trình Quốc hội vào phiên họp chiều 27/7, danh sách được chốt để bầu không có gì thay đổi. Vì một số vị được đề cử thêm cho một số chức danh chủ chốt hoặc thành viên ủy ban đều đã xin rút hoặc không được Quốc hội chấp thuận đưa vào danh sách bầu.

Theo kết quả bầu cử, ông K’sor Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Các phó chủ tịch gồm các đại biểu Giàng A Chu, Mã Điền Cư, Triệu Mùi Nái, Danh Út. Tổng số thành viên của Hội đồng dân tộc là 40.

Ủy ban Pháp luật cũng có 40 thành viên với Chủ nhiệm mới là ông Phan Trung Lý, các phó chủ nhiệm là Nguyễn Kim Hồng, Trần Đình Long, Đặng Đình Luyến, Lê Minh Thông.

Ông Nguyễn Văn Hiện trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (gồm 30 thành viên) cùng các phó chủ nhiệm Nguyễn Công Hồng, Nguyễn Văn Luật, Lê Thị Nga, Dương Ngọc Ngưu, Nguyễn Đình Quyền.

45 ủy viên Ủy ban Kinh tế cũng đã đắc cử với Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu, các phó chủ nhiệm là Mai Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Phúc, Đặng Thế Vinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển tái đắc cử, các phó chủ nhiệm là Bùi Đặng Dũng, Đinh Trịnh Hải, Đinh Văn Nhã, Trần Văn. Ủy ban này có 37 thành viên.

Quốc hội cũng dành đa số phiếu thuận cho Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh: ông Nguyễn Kim Khoa. Các phó chủ nhiệm là Hồ Trọng Ngũ, Trần Đình Nhã, Lê Việt Trường. Ủy ban có 36 thành viên.

Tái đắc cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng (gồm 43 thành viên) là ông Đào Trọng Thi. Các phó chủ nhiệm là Lê Văn Học, Ngô Thị Minh, Trịnh Ngọc Thạch, Lê Như Tiến.

Bà Trương Thị Mai được bầu lại giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Về Các vấn đề xã hội. Các phó chủ nhiệm là Nguyễn Thúy Anh, Đỗ Mạnh Hùng, Bùi Sỹ Lợi, Nguyễn Văn Tiên.  50 thành viên của ủy ban cũng đều đắc cử.

Đại biểu Phan Xuân Dũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Các phó chủ nhiệm là Nguyễn Minh Hà, Lê Quang Huy, Lê Bộ Lĩnh, Võ Tuấn Nhân. Ủy ban có 33 thành viên.

Ông Trần Văn Hằng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại gồm 36 thành viên. Các phó chủ nhiệm là Ngô Đức Mạnh, Hà Huy Thông, Nguyễn Mạnh Tiến.

Trưởng Đoàn Thư ký Kỳ họp là ông Nguyễn Hạnh Phúc, đoàn có 13 thành viên.

Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp đã họp mặt các thành viên trao đổi kế hoạch hoạt động thời gian tới.