17:17 20/03/2013

Nhập siêu 139 triệu USD trong nửa đầu tháng 3

Ngọc Anh

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2013 là nhập siêu 139 triệu USD

<span style="font-family:'Arial','sans-serif';color:black;font-size:10pt">Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày 1/1/2013-15/3/2013 so với cùng kỳ năm 2012 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.<br></span>
<span style="font-family:'Arial','sans-serif';color:black;font-size:10pt">Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày 1/1/2013-15/3/2013 so với cùng kỳ năm 2012 - Nguồn: Tổng cục Hải quan.<br></span>
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2013 (từ 1/3 đến 15/3) đạt 11,62 tỷ USD, tăng 26,5% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2013.

Cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 3/2013 là nhập siêu 139 triệu USD.

Như vậy, tiếp nối tình hình nhập siêu từ tháng 2/2013, lần nhập siêu đầu tiên kể từ tháng 5/2012, cán cân thương mại tiếp tục thâm hụt trong nửa đầu tháng 3/2013.

Tính chung đến hết ngày 15/3/2013, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 701 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước, Việt Nam nhập siêu 261 triệu USD.

Với số liệu trong 15 ngày đầu tháng 3/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2013 lên 48,3 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt 24,5 tỷ USD, tăng 23% và nhập khẩu gần 23,8 tỷ USD, tăng 17,9%.