10:07 01/07/2015

Nhiều bộ ngành “thờ ơ” với PPP, Phó thủ tướng sốt ruột

Ngô Trang

Việc triển khai mô hình đầu tư mới và cần thiết này “vẫn còn nhiều vấn đề”

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo nhanh chóng có những biện pháp tổng thể, rà soát, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, chưa quan tâm đúng mức đối với việc triển khai mô hình đầu tư này.&nbsp; <br>
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo nhanh chóng có những biện pháp tổng thể, rà soát, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, chưa quan tâm đúng mức đối với việc triển khai mô hình đầu tư này.&nbsp; <br>
Hoàn thiện tổ chức, hệ thống số liệu và rà soát từng dự án, tỷ lệ thu hút vốn đầu tư… để đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai mô hình đối tác công - tư (PPP).

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP với các bộ, ngành, địa phương ngày 30/6.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, hiện việc triển khai mô hình đầu tư mới và cần thiết này “vẫn còn nhiều vấn đề”.

Hiện Chính phủ đã ban hành hai nghị định quan trọng về PPP và lựa chọn nhà đầu tư, được coi là khung pháp lý quan trọng của chương trình PPP Việt Nam, được cộng đồng nhà đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, việc ban hành các thông tư hướng dẫn chung và riêng từng lĩnh vực vẫn còn chậm. Nhiều ngành, địa phương cho rằng đây là vướng mắc lớn làm cho nhiều dự án PPP “dậm chân tại chỗ”.

Bên cạnh đó, một số bộ, ngành cũng chưa hoàn thiện nhiệm vụ rà soát lại danh mục dự án PPP, lựa chọn dự án để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Kiểm điểm cụ thể một số dự án điển hình như: đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, nhà máy xử lý nước thải An Nghiệp, đường liên cảng Nhơn Trạch, dự án cấp nước nông thôn cho một số địa phương... thì hầu hết đều đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và có những khó khăn nhất định về thủ tục, phân định trách nhiệm tài chính...

Trước thực tế đó, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo nhanh chóng có những biện pháp tổng thể, rà soát, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, chưa quan tâm đúng mức đối với việc triển khai mô hình đầu tư này.  

“Các bộ, ngành chủ động xây dựng sớm để ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện đầu tư theo mô hình PPP trong lĩnh vực phụ trách trên cơ sở Nghị định 15/2015 mà Chính phủ đã ban hành”, ông nhấn mạnh.

Chậm nhất cuối năm nay, phải hình thành toàn bộ hệ thống số liệu của từng ngành, làm việc với các địa phương, triển khai các dự án để tổng hợp, có giải pháp đôn đốc, triển khai... theo yêu cầu đề ra.

“Các bộ đăng ký 55 dự án, 36 địa phương đăng ký hơn 240 dự án... Từ hồi đăng ký đã làm được bao nhiêu dự án rồi, ngồi kiểm điểm từng dự án để đẩy mạnh hơn nữa. Có thể nói là rất bất cập trong khi có nhiều dự án, nhiều lĩnh vực mà lẽ ra Nhà nước phải làm, mà không còn lực để triển khai”, Phó thủ tướng lưu ý.

Đồng ý với chủ trương triển khai một số dự án PPP tiên phong, Phó thủ tướng nêu rõ, cần lựa chọn các dự án quy mô lớn, thời gian triển khai dài để xây dựng “hình ảnh” thu hút PPP với cộng đồng tổ chức tài chính, nhà đầu tư, tài trợ quốc tế như đề xuất của Văn phòng nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xúc tiến nguồn vốn ODA để thành lập nguồn vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP.