08:37 06/10/2009

Nhìn nhận lại vai trò của người di cư

Vũ Quỳnh

Vai trò của người di cư cần được đánh giá lại cùng với đóng góp của họ cho nền kinh tế

Hiện có khoảng 14 triệu người di tản sống ngoài các quốc gia họ đăng ký hộ tịch và 26 triệu người di cư trong phạm vi một nước.
Hiện có khoảng 14 triệu người di tản sống ngoài các quốc gia họ đăng ký hộ tịch và 26 triệu người di cư trong phạm vi một nước.
Ngày 5/10, Hội thảo về Di cư, phát triển và giảm nghèo được Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Viện khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Ông Bruce Campbell, đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đưa ra những con số chứng minh vai trò của những người di cư. Cụ thể,  tại Tp. HCM, ước tính người di cư đóng góp tới 30% GDP của thành phố (Theo số liệu nghiên cứu của Hiệp hội về Dân số và Phát triển Việt Nam năm 2005), di cư trong nước trùng với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, tổng thu nhập lao động di cư cả trong và ngoài nước gửi về đạt tới 5,5 tỷ USD…

Tuy nhiên, ông Campbell cũng chỉ ra những chi phí và tổn thương của người di cư. Tiêu biểu nhất là người di cư thường không có hộ khẩu thường trú hoặc chỉ đăng ký tạm trú nên so với người dân sở tại, họ không được đưa vào hệ thống hỗ trợ chính thức của Chính phủ.

Ngoài ra di cư còn có những tác động về mặt gia đình như phải khắc phục sự vắng mặt của một hay nhiều thành viên trong gia đình.

Liên quan đến vấn đề này, Báo cáo phát triển con người năm 2009 của Liên hợp quốc cũng cho biết, hiện có khoảng 14 triệu người di tản sống ngoài các quốc gia họ đăng ký hộ tịch và 26 triệu người di cư trong phạm vi một nước. Bản báo cáo này khẳng định quyền tự do lựa chọn của con người khi họ rời đi khỏi nơi ở ban đầu của mình.

Báo cáo cũng chỉ ra sáu cải cách chủ chốt để phát huy tối đa tác động tích cực của di cư cho sự nghiệp phát triển con người, mở ra và đơn giản hoá các kênh tiếp nhận hiện tại, cho phép người có trình độ thấp có cơ hội tìm việc ở nước ngoài; đảm bảo quyền cơ bản cho người di cư; giảm chi phí giao dịch liên quan đến di cư, tạo lợi ích từ di cư nội địa…