16:05 21/11/2012

Những công ty toàn cầu đáng đầu quân nhất

Hoài An

Tạp chỉ Fortune mới đây đã công bố danh sách những công ty đa quốc gia đối xử với nhân viên tốt nhất