15:11 09/05/2019

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019

Vũ Phong

Tính đến 20/4/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14,59 tỷ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 3.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 4.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 5.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 6.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 7.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 8.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 9.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 10.