06:30 13/10/2020

Những điểm nhấn về thu hút FDI trong 9 tháng năm 2020

Đào Vũ

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 21,2 tỷ USD, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 1.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 2.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 3.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 4.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 5.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 6.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 7.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 8.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 9.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 10.