13:10 12/11/2012

Những mật khẩu tệ nhất năm 2012

Bảo Vy

Danh sách những mật khẩu không thể tệ hơn của năm được báo AsiaOne giới thiệu có “123456” hoặc “abc123”