10:14 10/05/2015

Nợ bảo hiểm xã hội: Ngôi “vô địch” về tay khối FDI

Nguyễn Lê

Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014

Tình trạng trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội còn diễn ra phổ biến ở tất cả các tỉnh, thành phố.
Tình trạng trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội còn diễn ra phổ biến ở tất cả các tỉnh, thành phố.
Đã có sự đổi ngôi ở vị trí “vô địch” nợ bảo hiểm xã hội từkhối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong năm 2013 sang khối doanh nghiệp có vốnnước ngoài (FDI) trong năm 2014.

Báo cáo của Chính phủvề tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014 vừa được gửi đến cácvị đại biểu Quốc hội.

Ở thông tin chung,Chính phủ cho biết ước đến cuối năm 2014, tổng số kết dư quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc là305.799 tỷ đồng, tăng 60.716,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 24,7% so với năm 2013.

Trong năm 2014,số nợ bảo hiểm xã hội là 5.578 tỷ đồng, bằng4,93% tổng số phải thu, giảm 10,8% so với năm 2013, tương ứng với sốnợ giảm là 678 tỷ đồng.

Bất ngờ là doanhnghiệp có vốn nước ngoài và tổ chức nước ngoài có số nợ nhiều nhất, chiếmngôi đầu của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Cụ thể, năm 2013 doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ đến 3.824tỷ, chiếm 15,98% số nợ phải thu. Đến 2014 số nợ của khối này là 1.896 chiếm6,42%, giảm trên 50%.

Với khối doanh nghiệp FDI, số nợ của 2013 là 731 tỷ còn 2014là 2.138, tăng 192,48%.

Vẫn là con số ướctính đến  ngày 31/12/2014, Chính phủ cho biết tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước là 9.213.302 người, chiếm 80,5% tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc,tăng 537.221 người, tương ứng tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Nợ bảo hiểm thất nghiệp là 336 tỷ đồng, bằng 2,95% tổng số phảithu, giảm 41,3% so với năm 2013, tương ứng với số giảm là 237 tỷ đồng. Ước tính đến cuốinăm 2014, tổng số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 41.558 tỷ đồng, tăng 9.688,1 tỷ đồng, tương ứngtăng 30,4% so với năm 2013.

Nhận định tình trạng trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội còndiễn ra phổ biến ở tất cả các tỉnh, thành phố, nhưng báo cáo không nêu cụ thể số đơn vị nợ bảohiểm xã hội đã bị khởi kiện như ở báo cáo năm 2013.

Thông tin chung được Chính phủ cho biết đã đôn đốc bảo hiểm xã hội địa phương tiến hành khởikiện các trường hợp nợ đọng kéo dài với số tiền lớn và cũng đã thu được những kếtquả khả quan. Một số doanh nghiệp đã chấp nhận thu xếp trả nợ bảo hiểm xã hộitrong giai đoạn hòa giải.

Chính phủ cũng “hứa”sẽ nghiên cứu phương án xử lý tiền nợ bảo hiểm xã hội tồn đọng của cácdoanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ để kịpthời giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.bỏtrốn, hoặc các doanh nghiệp nợ đóng kéo dài.