09:51 30/12/2014

Ocean Bank có Chủ tịch và người phụ trách mới

Nhật Nam

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) tiếp tục có thay đổi nhân sự cao cấp

Những thay đổi nhân sự cao cấp tại Ocean Bank diễn ra sau khi nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm bị khởi tố vào cuối tháng 10 vừa qua, do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Những thay đổi nhân sự cao cấp tại Ocean Bank diễn ra sau khi nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm bị khởi tố vào cuối tháng 10 vừa qua, do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngày 29/12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) có thông báo về thay đổi nhân sự chủ chốt.

Cụ thể, bà Nguyễn Minh Thu có đơn xin từ nhiệm và thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Ocean Bank.

Bà Đào Thị Thúy, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank, thay thế cho bà Nguyễn Minh Thu.

Ông Vũ Nhật Lâm là Phó tổng giám đốc phụ trách thay thế cho bà Nguyễn Thị Mai Hương (có đơn xin thôi nhiệm vụ trước đó). Bà Hương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Phó tổng giám đốc Ocean Bank.

Trước đó, ngày 28/12, Hội đồng Quản trị Ocean Bank đã tiến hành họp bất thường để thảo luận và thống nhất các thay đổi nhân sự.

Những thay đổi nhân sự cao cấp tại Ocean Bank diễn ra sau khi nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm bị khởi tố vào cuối tháng 10 vừa qua, do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hai lãnh đạo vừa bổ nhiệm và giao nhiệm vụ mới nói trên cũng là hai nhân sự mới trong cơ cấu lãnh đạo cao cấp của Ocean Bank trong khoảng một năm trở lại đây.