11:58 02/08/2011

Ông Đinh Tiến Dũng làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Nguyễn Lê

ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình vừa được Quốc hội bầu làm Tổng kiểm toán nhà nước

Tân Tổng kiếm toán Đinh Tiến Dũng.
Tân Tổng kiếm toán Đinh Tiến Dũng.
Với đa số phiếu thuận, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã được Quốc hội chọn làm Tổng kiểm toán nhà nước, tại phiên họp sáng 2/8.

Ông Dũng cũng là ứng cử viên duy nhất được giới thiệu để bầu vào chức vụ này.

Quá trình thảo luận tại đoàn đã có ý kiến giới thiệu thêm hai nhân sự mới song các vị này đều cảm ơn và xin rút, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết.

Về ý kiến cho rằng Kiểm toán Nhà nước là cơ quan của Quốc hội thì người đứng đầu nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội giải thích theo Luật Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán Nhà nước không phải là cơ quan của Quốc hội, nhiệm kỳ (7 năm) cũng không trùng với nhiệm kỳ của Quốc hội.

Còn về ý kiến băn khoăn kinh nghiệm công tác liên quan đến nhiệm vụ mới của ông Dũng chưa nhiều, Chủ tịch nói, ông Dũng được đào tạo cơ bản, là cử nhân kinh tế - tài chính hệ chính quy và là thạc sỹ quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm khi trải qua nhiều cương vị công tác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cân nhắc kỹ và thấy rằng ông Đinh Tiến Dũng có đủ tiêu chuẩn đảm nhận nhiệm vụ Tổng kiểm toán nhà nước, ông Hùng nói.