09:54 01/08/2011

Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu làm Tổng kiểm toán

Nguyễn Vũ

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được giới thiệu làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, là cử nhân kinh tế, tài chính, thạc sỹ quản trị kinh doanh.
Ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961, là cử nhân kinh tế, tài chính, thạc sỹ quản trị kinh doanh.
Tại phiên họp sáng 1/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình Quốc hội nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước, sau khi đã trao đổi với Thủ tướng Chính phủ.

Người được giới thiệu là ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ông Dũng sinh năm 1961, là cử nhân kinh tế, tài chính, thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy ông Dũng đủ tiêu chuẩn để bầu vào chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Vào phiên họp cuối tuần trước, Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ để ông Huệ nhận nhiệm vụ mới.

Trong ngày hôm nay, các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước để bầu chức danh này vào sáng mai (2/8).