14:44 06/04/2016

Ông Nguyễn Tấn Dũng được thôi chức Thủ tướng

Nguyễn Lê

Với kết quả trên 84% phiếu thuận, ông Nguyễn Tấn Dũng đã được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ

Ông Nguyễn Tấn Dũng và các phóng viên bên hành lang Quốc hội chiều 6/4 - Ảnh: Mỹ An.<br>
Ông Nguyễn Tấn Dũng và các phóng viên bên hành lang Quốc hội chiều 6/4 - Ảnh: Mỹ An.<br>
Đầu giờ chiều nay, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Với kết quả trên 84% phiếu thuận, ông Nguyễn Tấn Dũng đã được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng.

Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết, trong tổng số 486/487 phiếu hợp lệ có 418 vị đồng ý, 68 vị không đồng ý.

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới.

Trước đó, tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Nay, do nhu cầu bố trí sắp xếp bộ nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, căn cứ điều 88 Hiến pháp, điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội và nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng

Đầu kỳ họp này của Quốc hội, trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, ông nói: Thủ tướng đã nỗ lực cao nhất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Chiều nay, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng tham dự phiên họp tại nghị trường. Ông vẫn không trả lời phỏng vấn báo chí như nhiều lần khác được đề nghị.

Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng được miễn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa và cảm ơn ông Nguyễn Tấn Dũng.

Năm nay 67 tuổi, ông Nguyễn Tấn Dũng tham gia cách mạng từ năm 1961, 4 lần bị thương, là thương binh loại 2/4.

Ông là đại biểu Quốc hội 4 khoá liền, từ khoá 10 đến khoá 13, Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá 6 đến khoá 11, Ủy viên Bộ Chính trị từ khoá 8 đến khoá 11.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Công an (1/1995 - 5/1996), ông là Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.

Từ tháng 6/1996 đến 8/1997, ông là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.

Từ tháng 9/1997 đến tháng 6-2006, ông là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, năm 1998-1999 kiêm nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 7/2006 đến tháng 4/2016, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ. 

Trong Đại hội lần thứ 12 của Đảng vừa qua, nhân sự trình Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới không có tên ông, tuy nhiên tại Đại hội, ông được giới thiệu bổ sung. Sau đó ông xin rút, và được Đại hội chấp thuận