15:53 05/03/2018

Ông Trần Quốc Vượng thay ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

An Nguyên

Do ông Đinh Thế Huynh tiếp tục chữa bệnh dài hạn, cương vị Thường trực Ban Bí thư nay sẽ do ông Trần Quốc Vượng đảm nhiệm

Tháng 1/2016, tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng, ông Trần Quốc Vượng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 1/2016, tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng, ông Trần Quốc Vượng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm 2/3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, để cho ý kiến về công tác cán bộ.

Tại đây, Bộ Chính trị quyết định: ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng quyết định: ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng sinh ngày 5/2/1953, quê quán tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trước tháng 11/2006, ông giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 11/2006, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Từ năm 2007 - 2011, ông Trần Quốc Vượng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Từ tháng 7/2011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 5/2013, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa 11).

Tháng 1/2016, tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng, ông Trần Quốc Vượng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 28/7/2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định, trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh, phân công ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Thường trực Ban Bí thư từ ngày 1/8/2017.

Cũng tại phiên họp hôm 2/3, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương được Bộ Chính trị quyết định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.