17:45 15/05/2017

Ông Võ Kim Cự chính thức được thôi đại biểu Quốc hội

Hà Minh

Việc cho ông Cự thôi nhiệm vụ đại biểu sẽ được báo cáo Quốc hội, tại kỳ họp khai mạc sáng 22/5 tới đây

Ông Võ Kim Cự là đại biểu Quốc hội tái cử.
Ông Võ Kim Cự là đại biểu Quốc hội tái cử.
Trong phiên họp chiều 15/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá 14.

Trước đó, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - đã có đơn xin thôi làm đại biểu, với lý do sức khoẻ.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội thì đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác.

Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định, trong thời gian Quốc hội không họp thì do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Như vậy, việc cho ông Cự thôi nhiệm vụ đại biểu sẽ được báo cáo Quốc hội, tại kỳ họp khai mạc sáng 22/5 tới đây.

Liên quan đến trách nhiệm thời kỳ còn làm lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Ban Bí thư mới đây đã quyết định kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).

Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với ông Võ Kim Cự.