08:56 11/01/2017

Ông Vũ Quang Hải vẫn muốn ở lại Bia Sài Gòn

Bạch Dương

Việc ông Vũ Quang Hải đề xuất ở lại Sabeco, Bộ Công Thương nhấn mạnh ông Hải cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét

Ông Vũ Quang Hải.
Ông Vũ Quang Hải.
Ông Vũ Quang Hải vừa có văn bản gửi lên Bộ Công Thương đề nghị không tiếp tục công tác ở Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với tư cách cán bộ, công chức của Bộ Công Thương.

Ông Hải cũng đề xuất muốn được gắn bó với ngành bia lâu dài và tiếp tục ở lại làm việc tại Sabeco. Nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng Quản trị Sabeco phân công.

Về việc này, Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin trong đó xác nhận đã nhận được đơn kiến nghị của ông Vũ Quang Hải về việc không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức của Bộ Công Thương tại Sabeco.

Như vậy, ông Hải không còn là cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Về việc ông Hải đề xuất ở lại Sabeco, Bộ Công Thương nhấn mạnh ông Hải cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định. Bởi khi ông Hải không còn là cán bộ của Bộ Công Thương thì việc bố trí công tác đối với ông tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của Sabeco.

Bộ Công Thương đề nghị ông Hải báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định. Bộ Công Thương thông báo để ông Hải biết và để ông Hải báo cáo lại Ban lãnh đạo Sabeco.

Trước đó, ông Hải cũng có đơn xin từ nhiệm khỏi chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Sabeco. Rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Sabeco, ông Hải vẫn còn chức vụ Phó tổng giám đốc.

Ngay sau được Bộ Công Thương chấp thuận, Sabeco đã có công văn gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về việc công ty này vừa họp thông qua việc xin ý kiến cổ đông để miễn nhiệm một số nhân sự và bổ sung người thay thế.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Sabeco thông qua việc miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải. Đồng thời thống nhất thông qua việc tiến hành xin ý kiến đại hội đồng cổ đông, để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2018 đối với ông Vũ Quang Hải.

Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua xin ý kiến cổ đông về việc tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Thành Nam, hiện là Phó tổng giám đốc Sabeco.