13:55 03/01/2017

Sabeco xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải

Bạch Dương

Ngày 21/12/2016, ông Vũ Quang Hải cho biết đã nộp đơn xin từ chức thành viên Hội đồng Quản trị của Sabeco

Dự kiến năm 2016, Sabeco đã vượt kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận.
Dự kiến năm 2016, Sabeco đã vượt kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận.
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB) vừa có công văn gửi lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về việc công ty này vừa họp thông qua việc xin ý kiến cổ đông để miễn nhiệm một số nhân sự và bổ sung người thay thế.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Sabeco thông qua việc miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải.

Đồng thời thống nhất thông qua việc tiến hành xin ý kiến đại hội đồng cổ đông, để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2018 đối với ông Vũ Quang Hải.

Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua xin ý kiến cổ đông về việc tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Thành Nam, hiện là Phó tổng giám đốc Sabeco.

Ông Nam là người được Bộ Công Thương giao đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị sau khi ông Vũ Quang Hải có đơn xin rút khỏi vị trí này.

Hội đồng quản trị Sabeco cũng thống nhất xin ý kiến cổ đông để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Chung Chí Dũng; Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc tham gia ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Trước đó, ngày 21/12/2016, ông Vũ Quang Hải cho biết đã nộp đơn xin từ chức thành viên Hội đồng Quản trị của Sabeco.

Dự kiến năm 2016, Sabeco đã vượt kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận. Luỹ kế 9 tháng, Sabeco đạt doanh thu 21.822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.658 tỷ đồng - tăng 24,5% so với cùng kỳ, vượt 11,8% so với kế hoạch cả năm.

Năm 2016, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu 28.558 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3.173 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo Sabeco cho rằng công ty có khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận 1.000 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận năm nay dự kiến Sabeco đạt gần 4.200 tỷ đồng.

Được niêm yết từ 12/12, cổ phiếu SAB giúp Sabeco trở thành doanh nghiệp có vốn hóa thị trường hàng đầu.