22:35 30/03/2012

Petro Vietnam quyết đạt 35% doanh thu từ dịch vụ

Từ Nguyên

Doanh thu từ dịch vụ đang ngày càng chiếm tỷ trong lớn trong tổng doanh thu của Petro Vietnam

Doanh thu từ dịch vụ trong năm 2011 của Petro Vietnam đạt 207 nghìn tỷ đồng.
Doanh thu từ dịch vụ trong năm 2011 của Petro Vietnam đạt 207 nghìn tỷ đồng.
Ngày 30/3, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đã tổng kết công tác dịch vụ dầu khí năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Báo cáo của Petro Vietnam cho thấy, ngay năm đầu của kế hoạch 5 năm 2011-2015, tập đoàn đã đạt mức kỷ lục về doanh thu dịch vụ dầu khí (đạt trên 207 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8 tổng doanh thu toàn tập đoàn, cao hơn so với mục tiêu chiến lược đã đề ra (25-30%)

Nguyên nhân của thành quả trên, theo Petro Vietnam là do tập đoàn này đã xây dựng được đội ngũ những người lao động làm công tác dịch vụ của ngành dầu khí có chất lượng và trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng vận hành và thực hiện được các dự án/công trình có qui mô lớn, công nghệ cao mà trước đây Việt Nam phải thuê nước ngoài thực hiện.

Cùng với đó, tập đoàn cũng đã xây dựng được cơ sở vật chất hiện đại, đủ năng lực để tự thực hiện được các dự án/công trình trọng điểm của Nhà nước, của tập đoàn và các đơn vị…; thương hiệu, năng lực cạnh tranh của các đơn vị của tập đoàn trên thị trường dịch vụ được nâng cao, một số đơn vị đã vững vàng, tự tin vươn ra thị trường dịch vụ dầu khí thế giới.

Đặc biệt, tính đến hết năm 2011, Petro Vietnam và các đơn vị thành viên đã xây dựng được hệ thống nguồn lực cung cấp dịch vụ dầu khí với nhiều lĩnh vực có giá trị tài sản đến hết năm đạt gần 140 nghìn tỷ đồng (tương đương 6,7 tỷ USD).

Trong năm 2012, Petro Vietnam phấn đấu tăng trưởng dịch vụ dầu khí đạt cao hơn so với năm 2011, tạo tiền đề đến năm 2015, doanh thu dịch vụ đạt 30-35% tổng doanh thu của toàn tập đoàn.

Cùng với đó, Petro Vietnam tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị thành viên trong tập đoàn; hạn chế tối đa sử dụng dịch vụ và hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài, quyết tâm thực hiện sử dụng 100% sản phẩm dịch vụ và hàng hoá do các đơn vị trong ngành và trong nước cung cấp/sản xuất.