15:48 28/04/2012

Petro Vietnam sẽ thoái vốn tại PVFC

Vũ Ca

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ thoái vốn tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) trong thời gian tới

Hiện Petro Vietnam đang nắm 78% cổ phần của PVFC.
Hiện Petro Vietnam đang nắm 78% cổ phần của PVFC.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) sẽ thoái vốn tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) trong thời gian tới.

Khẳng định trên được đại diện Petro Vietnam đưa ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của PVFC diễn ra sáng nay (28/4).

Việc thoái vốn được khẳng định, song hiện chưa công bố lộ trình và tỷ lệ cụ thể. Đây cũng là một yêu cầu phải thực hiện theo chủ trương của Chính phủ; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoàn tất việc cơ cấu và thoái vốn đầu tư ngoài ngành trước năm 2015.

Hiện PVFC có vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng, trong đó Petro Vietnam nắm giữ 78% cổ phần, cổ đông chiến lược nước ngoài là Morgan Stanley nắm giữ 10% cổ phần, còn lại là các cổ đông pháp nhân và thể nhân trong nước.

Trước đó, vào hôm 26/4, ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng giám đốc PVFC, đã đề cập đến việc tổng công ty này muốn chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại cổ phần, sau 11 năm có mặt trên thị trường.

Trong tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4 này PVFC cũng nêu rõ định hướng chuyển đổi mô hình hoạt động sang ngân hàng thương mại cổ phần. Và kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng, qua phát hành trái phiếu chuyển đổi dự kiến trong năm nay, được xem là một cơ sở để thực hiện định hướng chuyển đổi mô hình đó. Ông Bảo cũng cho biết, Petro Vietnam cũng đã đồng thuận về chủ trương trên và định hình phương án chuyển đổi.

Trong trường hợp PVFC chuyển đổi, nếu không thoái vốn tại đơn vị này, thì Petro Vietnam sẽ cùng lúc đầu tư vào hai ngân hàng thương mại cùng với một tỷ lệ sở hữu lớn. Hiện Petro Vietnam cũng đang sở hữu 20% cổ phần tại Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank).