23:47 03/07/2019

"Phải có sách giáo khoa tốt nhất cho chương trình giáo dục phổ thông mới"

Nhật Dương

Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong buổi làm việc mới đây với các chuyên gia

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp về thẩm định sách giáo khoa - Ảnh: MOET.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp về thẩm định sách giáo khoa - Ảnh: MOET.

"Chúng ta phải chuẩn bị và thực hiện thật tốt các công đoạn. Mục đích cuối cùng là phải có những bộ sách giáo khoa chất lượng tốt nhất, kịp tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới"…

Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong buổi làm việc mới đây với các chuyên gia, vụ/cục thuộc Bộ để bàn về hướng dẫn đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí của Thông tư 33.

Tập huấn ứng viên Hội đồng quốc gia thẩm định

Thông tin về tình hình chuẩn bị tổ chức thẩm định sách giáo khoa, ông Thái Văn Tài, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học kiêm Phó trưởng ban Tổ chức thẩm định sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết, ngày 24/6 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1. 

Đến thời điểm hiện tại, các tác giả, nhà xuất bản đã nhận được thông báo này và bắt đầu chuẩn bị các điều kiện theo quy định để gửi bản thảo sách giáo khoa về Bộ thẩm định.

Hiện nay, một dự thảo hướng dẫn cụ thể hóa các điều, khoản trong Thông tư 33; các nội dung hướng dẫn tránh định kiến trong biên soạn sách; nội dung tích hợp về giáo dục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới…cũng đã được xây dựng.

Đây là tài liệu hướng dẫn mang tính chất khung áp dụng cho tất cả các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Tài liệu này sẽ được tiếp tục lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà giáo dục uy tín, thành viên dự kiến mời tham gia Hội đồng nghiên cứu thảo luận theo đặc trưng của bộ môn, đặc biệt là đối với sách giáo khoa lớp 1.

Qua đó, thống nhất được cách hiểu, cách tiếp cận thống nhất khi đánh giá sách giáo khoa lớp 1.

Hội đồng thẩm định phải thật sự chất lượng

Ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc chuẩn bị thẩm định sách giáo khoa lớp 1, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, đây là sự khởi đầu của một chuỗi các hoạt động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa chính trị, trách nhiệm xã hội to lớn, do đó cần thực hiện thật tốt.

Bộ trưởng lưu ý, các tài liệu để phục vụ việc hội thảo - tập huấn cho các thành viên  Hội đồng thẩm định quốc gia phải giúp người đọc có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học. Đồng thời, phải thống nhất quan điểm, nhận thức về các nội dung đã được quy định trong Thông tư 33, vì đây là cơ sở pháp lý của việc thẩm định sách giáo khoa.

"Chúng ta cần cụ thể hóa Thông tư 33 thành các hướng dẫn cụ thể, để đánh giá sách giáo khoa chung và sách giáo khoa của từng môn học tại lớp 1. Hướng dẫn này cần rõ ràng, tường minh, không trái pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam, vừa kế thừa những ưu điểm của các văn bản liên quan khác, vừa tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có tính phổ quát và thực tiễn cao", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý.  

Người đứng đầu ngành Giáo dục cũng nhấn mạnh, chất lượng của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ quyết định đến việc thẩm định và lựa chọn ra những bộ sách giáo khoa chất lượng. Từ đó, các địa phương thực hiện lựa chọn theo thẩm quyền quy định.

Do vậy, phải đảm bảo thành lập được các hội đồng thật sự chất lượng, uy tín. Các thành viên được lựa chọn tham gia vào đội ngũ này là những người vừa giỏi chuyên môn, vừa có uy tín, vừa có trách nhiệm, đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu ban tổ chức đề ra.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý về việc thông báo kết quả thẩm định sách giáo khoa với các trường hợp "đạt nhưng cần sửa chữa" cần chỉ rõ điểm cần hoàn thiện trong bộ sách là gì, có hướng dẫn cụ thể để tác giả, nhà xuất bản điều chỉnh cho phù hợp.

"Chúng ta phải chuẩn bị và thực hiện thật tốt các công đoạn. Mục đích cuối cùng là phải có những bộ sách giáo khoa chất lượng tốt nhất, kịp tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.