09:49 10/07/2014

“Phải loại khỏi ngành thuế cán bộ nhũng nhiễu”

Song Hà

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những chỉ đạo nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của ngành thuế và hải quan hiện nay

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính làm việc với Tổng cục Thuế ngày 9/7.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính làm việc với Tổng cục Thuế ngày 9/7.<br>
“Để khắc phục những hạn chế, yếu kém ngành thuế phải kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực”. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế, ngày 9/7.

Đánh giá cao những đóng góp của ngành thuế thời gian, song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng ngành vẫn nhiều tồn tại, hạn chế.
   
Theo Thủ tướng, yếu kém của công tác quản lý thuế thể hiện rõ nhất nếu so sánh với các nước trong khu vực khi số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện nay là lớn nhất, số lần nộp thuế cũng cao nhất.

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, đây là những hạn chế, yếu kém mà ngành thuế cần phải đặc biệt quan tâm, tập trung khắc phục bằng những giải pháp, hành động cụ thể và hiệu quả.

“Phải kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực”, Thủ tướng yêu cầu.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành thuế phải đổi mới trong hoạt động, tập trung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm tạo mọi điều kiện cho người dân doanh nghiệp tự do kinh doanh theo pháp luật cũng như tạo đột phá trong môi trường đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu ngành thuế phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các khâu trong công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, khắc phục cho được tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong ngành. “Bằng mọi biện pháp, tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo các tiêu chí cụ thể nhằm giảm số lần, thời gian nộp thuế của người dân và doanh nghiệp”.

Theo báo cáo về công tác quản lý thuế, 6 tháng đầu năm 2014, kết quả thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 54% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Cũng trong ngày 9/7, Thủ tướng đã có buổi làm việc với Tổng cục Hải quan. Tại đây, Thủ tướng đã chỉ ra một số bất cập, hạn chế của ngành hải quan đồng thời yêu cầu phải khắc phục ngay.

“Thủ tục hải quan cho xuất khẩu mất 4 ngày, cao gấp 2 lần so với bình quân khu vực, thủ tục nhập khẩu là 4 ngày trong khi bình quân khu vực chỉ có 3 ngày là không thể chấp nhận được”, Thủ tướng chỉ đạo.