09:28 16/06/2008

Pháp xây dựng chương trình năng lượng cho nông nghiệp

N.Hạnh

Pháp đã đưa ra một chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành nông nghiệp nhằm giúp nông dân bớt bị ảnh hưởng bởi cơn sốt nhiên liệu

Trong bối cảnh giá xăng dầu duy trì ở mức cao, Bộ Nông nghiệp Pháp đã đưa ra một chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành nông nghiệp nhằm giúp nông dân bớt bị ảnh hưởng bởi cơn sốt nhiên liệu trên thị trường.

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp sẽ thực hiện một đợt đánh giá mức tiêu thụ và khả năng tiết kiệm năng lượng trên quy mô lớn, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiết kiệm và sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh nhằm giảm số lượng các cơ sở sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào năng lượng xuống còn 1/3.

Trước mắt, các biện pháp khẩn cấp sẽ được triển khai để hỗ trợ người làm nông nghiệp như tiếp tục miễn thuế nội địa đối với các sản phẩm từ xăng dầu cho đến hết 6 tháng đầu năm nay và thành lập nhóm làm việc để giải quyết các đề nghị trợ giúp bổ sung cho các nhà sản xuất rau quả trong nhà kính.